Kịch truyền thanh/ Khuynh quốc oán linh


 

 

<lời bạn redfox>

“Khuynh quốc oán linh” không phải đam mỹ. Nhưng, tôi nhớ Thượng Hiên, nghe kịch truyền thanh này càng nghĩ về anh muốn điên!

Dịch: QT bảo bảo

Biên tập: Đại Xích Hồ

Beta: Tiểu Vũ

Tiếp tục đọc