[ Bán dực ] Cố Mạc Tu


Edit: Tjhjn (chém, sai cũng chịu)

Cái này do 1 fan viết tặng,đứng theo góc độ của Cố Mạc Tu

pic-banduc1

Tiếp tục đọc

Advertisements