Album: Lost & Found – Milk @ Coffee


Album: Lost & Found – Milk @ Coffee

 

 

Trans: Tjhjn

 

—————————————————————————-

去尋找 / Lost & Found / Tìm kiếm


_牛奶咖啡 / 牛奶@咖啡 / Milk @ Coffee _

Album: Lost & Found

Nhạc sĩ: Cách Phi
Lời: Phú Nghiên kiki
Nhà sản xuất: Cách Phi

Trans: Tjhjn

Mp3

跟着 天空的暗示
Gēn zhe tiān kōng de àn shì
Cân trước thiên không đích ám thị
Đi theo gợi ý của bầu trời

离开 冰冷的城市
Lí kāi bīng lěng de chéng shì
Ly khai băng lãnh đích thành thị
Rời đi cái giá lạnh của thành thị

踏上飞驰的列车 消失
Tà shàng fēi chí de liè chē xiāo shī
Đạp thượng phi trì đích liệt xa tiêu thất
Bước lên chuyến tàu cao tốc và biến mất

脱离 黑夜的控制
Tuō lí hēi yè de kòng zhì
Thoát ly hắc dạ đích khống chế
Thoát ly khỏi sự khống chế của bóng đêm

忘记 我曾经的名字
Wàng jì wǒ céng jīng de míng zì
Vong kí ngã tằng kinh đích danh tự
Quên đi tên của bản thân

现在抛弃一切
Xiàn zài pāo qì yī qiè
Hiện tại phao khí nhất thiết
Loại bỏ mọi thứ của hiện tại

去寻找我 老去的灵魂
Qù xún zhǎo wǒ lǎo qù de líng hún
Khứ tầm trảo ngã lão khứ đích linh hồn
Tìm lại linh hồn của chính tôi

不需要 脆弱的伪装
Bù xū yào cuì ruò de wěi zhuāng
Bất nhu yếu thúy nhược đích ngụy trang
Không cần che giấu lớp ngụy trang yếu đuối

我不要 卑微的祈祷
Wǒ bù yào bēi wēi de qí dǎo
Ngã bất yếu ti vi đích kì đảo
Tôi không cần lời cầu nguyện nhỏ bé

我只要 打开我的触角
Wǒ zhǐ yào dǎ kāi wǒ de chù jiǎo
Ngã chỉ yếu đả khai ngã đích xúc giác
Tôi chỉ cần mở ra những giác quan vốn có

去寻找 去寻找
Qù xún zhǎo qù xún zhǎo
Khứ tầm trảo khứ tầm trảo
Để xem xét để tìm kiếm

不需要 荒唐的警告
Bù xū yào huāng táng de jǐng gào
Bất nhu yếu hoang đường đích cảnh cáo
Không cần lời cảnh cáo hoang đường

不需要 假装的骄傲
Bù xū yào jiǎ zhuāng de jiāo ào
Bất nhu yếu giả trang đích kiêu ngạo
Không cần sự kiêu ngạo giả trang

我只要 证明我还存在
Wǒ zhǐ yào zhèng míng wǒ hái cún zài
Ngã chỉ yếu chứng minh ngã hoàn tồn tại
Tôi chỉ chứng minh rằng tôi tồn tại

去寻找 去寻找
Qù xún zhǎo qù xún zhǎo
Khứ tầm trảo khứ tầm trảo
Để xem xét để tìm kiếm

我在 时间里奔跑
Wǒ zài shí jiān lǐ bēn pǎo
Ngã tại thời gian lý bôn bào
Tôi chạy theo thời gian

寻找 命运的转角
Xún zhǎo mìng yùn de zhuǎn jiǎo
Tầm trảo mệnh vận đích chuyển giác
Tìm kiếm từng góc cạnh của vận mệnh

追着光芒穿过了 隧道
Zhuī zhe guāng máng chuān guò le suì dào
Truy trước quang mang xuyên quá liễu toại đạo
Đuổi theo ánh sáng xuyên qua đường hầm

脱离 黑夜的控制
Tuō lí hēi yè de kòng zhì
Thoát ly hắc dạ đích khống chế
Thoát ly khỏi sự khống chế của bóng đêm

忘记 我曾经的名字
Wàng jì wǒ céng jīng de míng zì
Vong kí ngã tằng kinh đích danh tự
Quên đi tên của bản thân

现在抛弃一切
Xiàn zài pāo qì yī qiè
Hiện tại phao khí nhất thiết
Loại bỏ mọi thứ của hiện tại

把我所有 热情都燃烧
Bǎ wǒ suǒ yǒu rè qíng dōu rán shāo
Bả ngã sở hữu nhiệt tình đô nhiên thiêu
Tôi đang sở hữu tất cả niềm đam mê cháy bỏng

不需要 脆弱的伪装
Bù xū yào cuì ruò de wěi zhuāng
Bất nhu yếu thúy nhược đích ngụy trang
Không cần che giấu lớp ngụy trang yếu đuối

我不要 卑微的祈祷
Wǒ bù yào bēi wēi de qí dǎo
Ngã bất yếu ti vi đích kì đảo
Tôi không cần lời cầu nguyện nhỏ bé

我只要 打开我的触角
Wǒ zhǐ yào dǎ kāi wǒ de chù jiǎo
Ngã chỉ yếu đả khai ngã đích xúc giác
Tôi chỉ cần mở ra những giác quan vốn có

去寻找 去寻找
Qù xún zhǎo qù xún zhǎo
Khứ tầm trảo khứ tầm trảo
Để xem xét để tìm kiếm

不需要 荒唐的警告
Bù xū yào huāng táng de jǐng gào
Bất nhu yếu hoang đường đích cảnh cáo
Không cần lời cảnh cáo hoang đường

不需要 假装的骄傲
Bù xū yào jiǎ zhuāng de jiāo ào
Bất nhu yếu giả trang đích kiêu ngạo
Không cần sự kiêu ngạo giả trang

我只要 证明我还存在
Wǒ zhǐ yào zhèng míng wǒ hái cún zài
Ngã chỉ yếu chứng minh ngã hoàn tồn tại
Tôi chỉ chứng minh rằng tôi tồn tại

去寻找 去寻找
Qù xún zhǎo qù xún zhǎo
Khứ tầm trảo khứ tầm trảo
Để xem xét để tìm kiếm

我听见心跳 在光芒里舞蹈
Wǒ tīng jiàn xīn tiào zài guāng máng lǐ wǔ dǎo
Ngã thính kiến tâm khiêu tại quang mang lý vũ đạo
Tôi nghe thấy nhịp tim đập theo vũ điệu của ánh sáng

打开我的触角 要去寻找
Dǎ kāi wǒ de chù jiǎo yào qù xún zhǎo
Đả khai ngã đích xúc giác yếu khứ tầm trảo
Mở ra những giác quan mà tôi tìm kiếm

不需要 脆弱的伪装
Bù xū yào cuì ruò de wěi zhuāng
Bất nhu yếu thúy nhược đích ngụy trang
Không cần che giấu lớp ngụy trang yếu đuối

我不要 卑微的祈祷
Wǒ bù yào bēi wēi de qí dǎo
Ngã bất yếu ti vi đích kì đảo
Tôi không cần lời cầu nguyện nhỏ bé

我只要 打开我的触角
Wǒ zhǐ yào dǎ kāi wǒ de chù jiǎo
Ngã chỉ yếu đả khai ngã đích xúc giác
Tôi chỉ cần mở ra những giác quan vốn có

去寻找 去寻找
Qù xún zhǎo qù xún zhǎo
Khứ tầm trảo khứ tầm trảo
Để xem xét để tìm kiếm

不需要 脆弱的伪装
Bù xū yào cuì ruò de wěi zhuāng
Bất nhu yếu thúy nhược đích ngụy trang
Không cần che giấu lớp ngụy trang yếu đuối

我不要 卑微的祈祷
Wǒ bù yào bēi wēi de qí dǎo
Ngã bất yếu ti vi đích kì đảo
Tôi không cần lời cầu nguyện nhỏ bé

我只要 打开我的触角
Wǒ zhǐ yào dǎ kāi wǒ de chù jiǎo
Ngã chỉ yếu đả khai ngã đích xúc giác
Tôi chỉ cần mở ra những giác quan vốn có

去寻找 去寻找
Qù xún zhǎo qù xún zhǎo
Khứ tầm trảo khứ tầm trảo
Để xem xét để tìm kiếm

—————————————————-

明天,你好 / Hi Morning / Ngày mai, xin chào

__牛奶咖啡 / 牛奶@咖啡 / Milk @ Coffee _

Album : Lost & Found

Nhạc : Milk @ Coffee
Lời : Vương Hải Đào
Biên soạn : Cách Phi

Trans: Tjhjn

<

Mp3

看昨天的我们 走远了
Kàn zuó tiān de wǒ men zǒu yuǎn le
Khán tạc thiên đích ngã môn tẩu viễn liễu
Nhìn chúng ta của ngày hôm qua đã trôi xa rồi

在命运广场中央 等待
Zài mìng yùn guǎng chǎng zhōng yāng děng dài
Tại mệnh vận quảng trường trung ương đẳng đãi
Ở giữa quảng trường vận mệnh đợi chờ

那模糊的 肩膀
Nà mó hu de jiān bǎng
Na mô hồ đích kiên bàng
Bờ vai mờ nhạt ấy

越奔跑 越渺小
Yuè bēn pǎo yuè miǎo xiǎo
Việt bôn bào việt miểu tiểu
Càng trốn chạy lại càng nhỏ bé

曾经 并肩往前的 夥伴
Céng jīng bìng jiān wǎng qián de huǒ bàn
Tằng kinh tịnh kiên vãng tiền đích khỏa bạn
Đám bạn từng kề vai tiến lên phía trước

在举杯 祝福后都 走散
Zài jǔ bēi zhù fú hòu dōu zǒu sàn
Tại cử bôi chúc phúc hậu đô tẩu tán
Sau khi nâng chén chúc nhau cũng đều đã ra đi

只是那个 夜晚
Zhǐ shì nà ge yè wǎn
Chỉ thị na cá dạ vãn
Chỉ là đêm đen ấy

我深深 的都留藏在心坎
Wǒ shēn shēn de dōu liú cáng zài xīn kǎn
Ngã thâm thâm đích đô lưu tàng tại tâm khảm
Những gì tôi khắc sâu đều giấu kín tận sâu trong trái tim

长大以后 我只能奔跑
Zhǎng dà yǐ hòu wǒ zhǐ néng bēn pǎo
Trưởng đại dĩ hậu ngã chỉ năng bôn bào
Sau khi lớn lên tôi chỉ có thể chạy vội vã

我多害怕 黑暗中跌倒
Wǒ duō hài pà hēi àn zhōng diē dǎo
Ngã đa hại phạ hắc ám trung điệt đảo
Tôi sợ hãi khi vấp ngã trong bóng tối

明天你好 含着泪微笑
Míng tiān nǐ hǎo hán zhe lèi wēi xiào
Minh thiên nhĩ hảo hàm trước lệ vi tiếu
Xin chào ngày mai, mỉm cười trong nước mắt

越美好 越害怕得到
Yuè měi hǎo yuè hài pà dé dào
Việt mỹ hảo việt hại phạ đắc đáo
Những gì tôi có được càng tốt đẹp lại càng sợ hãi

每一次哭 又笑着 奔跑
Měi yī cì kū yòu xiào zhe bēn pǎo
Mỗi nhất thứ khốc hựu tiếu trước bôn bào
Mỗi lần rơi lệ lại mỉm cười để trốn tránh

一边失去 一边在寻找
Yī biān shī qù yī biān zài xún zhǎo
Nhất biên thất khứ nhất biên tại tầm trảo
Vừa đánh mất vừa kiếm tìm

明天你好 声音多渺小
Míng tiān nǐ hǎo shēng yīn duō miǎo xiǎo
Minh thiên nhĩ hảo thanh âm đa miểu tiểu
Xin chào ngày mai, âm thanh thật nhỏ bé

却提醒我 勇敢是什么
Què tí xǐng wǒ yǒng gǎn shì shén me
Khước đề tỉnh ngã dũng cảm thị thậm ma
Nhưng đã thức tỉnh tôi rằng dũng cảm là gì

当我朝着反方向走去
Dāng wǒ cháo zhe fǎn fāng xiàng zǒu qù
Đương ngã triều trước phản phương hướng tẩu khứ
Khi tôi bước đi ngược hướng

在楼梯的角落 找勇气
Zài lóu tī de jiǎo luò zhǎo yǒng qì
Tại lâu thê đích giác lạc hoa dũng khí
Nơi góc nhỏ của cầu thang tìm kiếm dũng khí

抖着肩膀 哭泣
Dǒu zhe jiān bǎng kū qì
Đẩu trước kiên bàng khốc khấp
Đôi vai run run bật khóc

问自己 在哪里
Wèn zì jǐ zài nǎ li
Vấn tự kỷ tại na lí
Hỏi bản thân đang ở nơi đâu

曾经 并肩往前 的伙伴
Céng jīng bìng jiān wǎng qián de huǒ bàn
Tằng kinh tịnh kiên vãng tiền đích hỏa bạn
Đám bạn từng kề vai tiến lên phía trước

沉默着 懂得我的委屈
Chén mò zhe dǒng de wǒ de wěi qu
Trầm mặc trước đổng đắc ngã đích ủy khuất
Lặng lẽ thấu hiểu những oan ức của tôi

时间它总说谎
Shí jiān tā zǒng shuō huǎng
Thời gian tha tổng thuyết hoang
Thời gian luôn dối gạt

我从 不曾失去 那些肩膀
Wǒ cóng bù céng shī qù nà xiē jiān bǎng
Ngã tùng bất tằng thất khứ na ta kiên bàng
Tôi từ chưa từng mất đi những bờ vai ấy

长大以后 我只能奔跑
Zhǎng dà yǐ hòu wǒ zhǐ néng bēn pǎo
Trưởng đại dĩ hậu ngã chỉ năng bôn bào
Sau khi lớn lên tôi chỉ có thể vội vã chạy

我多害怕 黑暗中跌倒
Wǒ duō hài pà hēi àn zhōng diē dǎo
Ngã đa hại phạ hắc ám trung điệt đảo
Tôi thật sợ hãi vấp ngã trong bóng tối

明天你好 含着泪微笑
Míng tiān nǐ hǎo hán zhe lèi wēi xiào
Minh thiên nhĩ hảo hàm trước lệ vi tiếu
Xin chào ngày mai, mỉm cười trong nước mắt

越美好 越害怕得到
Yuè měi hǎo yuè hài pà dé dào
Việt mỹ hảo việt hại phạ đắc đáo
Những gì tôi có được càng tốt đẹp lại càng sợ hãi

每一次哭 又笑着奔跑
Měi yī cì kū yòu xiào zhe bēn pǎo
Mỗi nhất thứ khốc hựu tiếu trước bôn bào
Mỗi lần rơi lệ lại trốn chạy trong nụ cười

一边失去 一边在寻找
Yī biān shī qù yī biān zài xún zhǎo
Nhất biên thất khứ nhất biên tại tầm trảo
Vừa đánh mất vừa kiếm tìm

明天你好 声音多渺小
Míng tiān nǐ hǎo shēng yīn duō miǎo xiǎo
Minh thiên nhĩ hảo thanh âm đa miểu tiểu
Xin chào ngày mai, âm thanh thật nhỏ

却提醒我
Què tí xǐng wǒ
Khước đề tỉnh ngã
Nhưng đã thức tỉnh tôi

长大以后 我只能奔跑
Zhǎng dà yǐ hòu wǒ zhǐ néng bēn pǎo
Trưởng đại dĩ hậu ngã chỉ năng bôn bào
Sau khi lớn lên tôi chỉ có thể chạy vội vã

我多害怕 黑暗中跌倒
Wǒ duō hài pà hēi àn zhōng diē dǎo
Ngã đa hại phạ hắc ám trung điệt đảo
Tôi rất sợ hãi vấp ngã trong bóng tối

明天你好 含着泪微笑
Míng tiān nǐ hǎo hán zhe lèi wēi xiào
Minh thiên nhĩ hảo hàm trước lệ vi tiếu
Xin chào ngày mai, mỉm cười trong nước mắt

越美好 越害怕得到
Yuè měi hǎo yuè hài pà dé dào
Việt mỹ hảo việt hại phạ đắc đáo
Những gì tôi có được càng tốt đẹp lại càng sợ hãi

每一次哭 又笑着奔跑
Měi yī cì kū yòu xiào zhe bēn pǎo
Mỗi nhất thứ khốc hựu tiếu trước bôn bào
Mỗi lần rơi lệ lại trốn chạy trong nụ cười

一边失去 一边在寻找
Yī biān shī qù yī biān zài xún zhǎo
Nhất biên thất khứ nhất biên tại tầm trảo
Vừa đánh mất vừa kiếm tìm

明天你好 声音多渺小
Míng tiān nǐ hǎo shēng yīn duō miǎo xiǎo
Minh thiên nhĩ hảo thanh âm đa miểu tiểu
Xin chào ngày mai, âm thanh thật nhỏ

却提醒我 勇敢是什么
Què tí xǐng wǒ yǒng gǎn shì shén me
Khước đề tỉnh ngã dũng cảm thị thậm ma
Nhưng đã thức tỉnh tôi rằng dũng cảm là gì

—————————————————————————

離開的理由/ Reason For Leaving / Lý do để rời xa

__牛奶咖啡 / 牛奶@咖啡 / Milk @ Coffee _

Album: Lost & Found

Trans: Tjhjn

Mp3

有没有 这样一首歌
Yǒu méi yǒu zhè yàng yī shǒu gē
Hữu một hữu giá dạng nhất thủ ca
Không dễ có được một bài hát

就让你 想起我
Jiù ràng nǐ xiǎng qǐ wǒ
Tựu nhượng nâm tưởng khởi ngã
Khiến cho anh nghĩ đến em như vậy

想起了
Xiǎng qǐ le
Tưởng khởi liễu
Suy nghĩ sáng suốt

属於 我们的生活
Shǔ yú wǒ men de shēng huó
Thuộc ư ngã môn đích sinh hoạt
Một phần trong cuộc sống của chúng ta

这一次含着泪 选择
Zhè yī cì hán zhe lèi xuǎn zé
Giá nhất thứ hàm trước lệ tuyển trạch
Lựa chọn giữ kín những giọt nước mắt ấy

虽然舍不得
Suī rán shě bu de
Tuy nhiên xả bất đắc
Mặc dù miễn cưỡng

却固执地
Què gù zhí dì
Khước cố chấp địa
Bỏ lại sự cố chấp

去寻找 全新的生活
Qù xún zhǎo quán xīn de shēng huó
Khứ tầm trảo toàn tân đích sinh hoạt
Tìm kiếm một cuộc sống mới

也许我要的只是
Yě xǔ wǒ yào de zhǐ shì
Dã hứa ngã yếu đích chỉ thị
Có lẽ điều em cần chỉ là một lý do

一个理由
Yī gè lǐ yóu
Nhất cá lý do
Một lý do

去宽容了彼此的心
Qù kuān róng le bǐ cǐ de xīn
Khứ khoan dung liễu bỉ thử đích tâm
Khoan dung cho trái tim mỗi người

哪怕是借口
Nǎ pà shi jiè kǒu
Na phạ thị tá khẩu
Sợ rằng nhược điểm trở thành những cái cớ

直到最后的一秒
Zhí dào zuì hòu de yī miǎo
Trực đáo tối hậu đích nhất miểu
Cho đến khi vào giây phút cuối cùng

你才放开我的手
Nǐ cái fàng kāi wǒ de shǒu
Nâm tài phóng khai ngã đích thủ
Anh mới buông tay em

给了我离开的理由
Gěi le wǒ lí kāi de lǐ yóu
Cấp liễu ngã ly khai đích lý do
Cho em một lý do để rời xa

没有力气 拯救
Méi yǒu lì qi zhěng jiù
Một hữu lực khí chửng cứu
Không đủ sức để cứu thoát

直到最后的一秒
Zhí dào zuì hòu de yī miǎo
Trực đáo tối hậu đích nhất miểu
Cho đến khi vào giây phút cuối cùng

你才紧紧拥抱了我
Nǐ cái jǐn jǐn yōng bào le wǒ
Nâm tài khẩn khẩn ủng bão liễu ngã
Anh mới ôm lấy em

却在分开了以后
Què zài fēn kāi le yǐ hòu
Khước tại phân khai liễu dĩ hậu
Nhưng sau khi chúng ta từ giã để rồi phân ly

才明白真爱不一定要拥有
Cái míng bai zhēn ài bù yī dìng yào yōng yǒu
Tài minh bạch chân ái bất nhất định yếu ủng hữu
Liền nhận ra rằng tình yêu thương đích thực không nhất định phải có trong tay

每当你唱起这首歌
Měi dāng nǐ chàng qǐ zhè shǒu gē
Mỗi đương nâm xướng khởi giá thủ ca
Mỗi khi anh hát bài hát này

会不会想起我
Huì bù huì xiǎng qǐ wǒ
Hội bất hội tưởng khởi ngã
Chúng ta sẽ không nghĩ về nhau

想起了
Xiǎng qǐ le
Tưởng khởi liễu
Suy nghĩ về

属於我们的生活
Shǔ yú wǒ men de shēng huó
Thuộc ư ngã môn đích sinh hoạt
Một phần trong cuộc sống của chúng ta

我和你 都看不透
Wǒ hé nǐ dōu kàn bu tòu
Ngã hòa nâm đô khán bất thấu
Giờ em khó có thể hiểu được anh

要自由 也渴望长久
Yào zì yóu yě kě wàng cháng jiǔ
Yếu tự do dã khát vọng trường cửu
Khát vọng tự do vô tận

爱一个人
Ài yī gè rén
Ái nhất cá nhân
Yêu thương một người

不懂得 保留
Bù dǒng de bǎo liú
Bất đổng đắc bảo lưu
Không biết làm thế nào để giữ được

———————————————————————

心生/ Heart / Trái tim

__牛奶咖啡 / 牛奶@咖啡 / Milk @ Coffee _

Album: Lost & Found

Trans: Tjhjn

Mp3 / Clip

一颗流星 划过天际
Yī kē liú xīng huà guò tiān jì
Nhất khỏa lưu tinh hoạch quá thiên tế
Một ngôi sao băng trên bầu trời

一个梦 梦醒了
Yī gè mèng mèng xǐng le
Nhất cá mộng mộng tỉnh liễu
Một giấc mơ, thức dậy

一个灵魂离开了 身体
Yī gè líng hún lí kāi le shēn tǐ
Nhất cá linh hồn ly khai liễu thân thể
Một linh hồn rời khỏi cơ thể

一朵花 悄悄地 凋零了
Yī duo huā qiāo qiāo dì diāo líng le
Nhất đóa hoa thiểu thiểu địa điêu linh liễu
Một đóa hoa lặng lẽ héo tàn

屏住 呼吸
Píng zhù hū xī
Bình trụ hô hấp
Hơi thở bình ổn

仔细 倾听我 心底的声音
Zǐ xì qīng tīng wǒ xīn dǐ de shēng yīn
Tử tế khuynh thính ngã tâm để đích thanh âm
Cẩn thận lắng nghe tiếng nói trong trái tim tôi

我是 多么 渴望
Wǒ shì duō me kě wàng
Ngã thị đa ma khát vọng
Tôi đang mong mỏi

渴望 着黎明
Kě wàng zhe lí míng
Khát vọng trước lê minh
Khát vọng trước bình minh

突然 天亮了
Tū rán tiān liàng le
Đột nhiên thiên lượng liễu
Đột nhiên bình minh đến

突然我不害怕了
Tū rán wǒ bù hài pà le
Đột nhiên ngã bất hại phạ liễu
Đột nhiên tôi không sợ hãi

光明赶走黑暗
Guāng míng gǎn zǒu hēi àn
Quang minh cản tẩu hắc ám
Ánh sáng rời khỏi bóng tối

蒸发了眼泪
Zhēng fā le yǎn lèi
Chưng phát liễu nhãn lệ
Sự bay hơi của nước mắt

突然天亮了
Tū rán tiān liàng le
Đột nhiên thiên lượng liễu
Đột nhiên bình minh đến

突然血液沸腾了
Tū rán xuè yè fèi téng le
Đột nhiên huyết dịch phí đằng liễu
Đột nhiên máu sục sôi trong cơ thể

每天都是新的
Měi tiān dōu shì xīn de
Mỗi thiên đô thị tân đích
Mỗi ngày là một ngày mới

充满了希望
Chōng mǎn le xī wàng
Sung mãn liễu hy vọng
Tràn đầy hi vọng

我呼喊着 我奔跑着 我歌颂着
Wǒ hū hǎn zhe wǒ bēn pǎo zhe wǒ gē sòng zhe
Ngã hô hảm trước ngã bôn bào trước ngã ca tụng trước
Tôi la hét, tôi chạy , và tôi tự ca ngợi bản thân

我呼喊着 我奔跑着 我赞美着
Wǒ hū hǎn zhe wǒ bēn pǎo zhe wǒ zàn měi zhe
Ngã hô hảm trước ngã bôn bào trước ngã tán mỹ trước
Tôi la hét, tôi chạy, và tôi tự khen ngợi bản thân

来到这个世界上
Lái dào zhè ge shì jiè shàng
Lai đáo giá cá thế giới thượng
Đến cả thế giới này

我无怨无悔
Wǒ wú yuàn wú huǐ
Ngã vô oán vô hối
Tôi không hối tiếc

Advertisements

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s