Đôi điều tâm sự


Truyện trong blog ta chọn đều có chút tư tưởng lệch lạc, gắn mác R (bị giới hạn cảnh báo mạnh)  … Đề nghị suy nghĩ kĩ trước khi đọc, đọc rồi xin miễn report.

Đọc xong thấy hay thì ủng hộ ta một chút, thấy dở thì cũng xin đừng ném đá mà hãy góp ý nhẹ nhàng vì ta edit còn rất nhiều thiếu sót. Ta làm vì sở thích nên không muốn có áp lực.

Ta mong không ai mang truyện ta làm post khắp nơi.

Ta rất lười, rất lười thế nên thấy chap lâu ra thì các nàng cứ giục thật nhiều vào ^^ … truyện có thể sẽ có pic hoặc pass (pass rất dễ)

Cuối cùng, xin lỗi những ai ta đã động chạm ngày xưa, giờ 18+ nên suy nghĩ không còn trẻ con nữa. Thông cảm và tha thứ cho cái tính bốc đồng của ta nhé!

Advertisements

Nam chính ngôn tình mà các bạn yêu thích nhất


Page: Hội những người đam mê truyện ngược: Ngược ! Ngược nữa ! Ngược mãi

Kết quả: https://www.facebook.com/truyen.nguoc/posts/571523796255457

Khảo sát: https://www.facebook.com/truyen.nguoc/posts/570716939669476

Ghi chú: https://www.facebook.com/notes/h%E1%BB%99i-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91am-m%C3%AA-truy%E1%BB%87n-ng%C6%B0%E1%BB%A3c-ng%C6%B0%E1%BB%A3c-ng%C6%B0%E1%BB%A3c-n%E1%BB%AFa-ng%C6%B0%E1%BB%A3c-m%C3%A3i/-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-kh%E1%BA%A3o-s%C3%A1t-nam-ch%C3%ADnh-ng%C3%B4n-t%C3%ACnh-m%C3%A0-c%C3%A1c-b%E1%BA%A1n-y%C3%AAu-th%C3%ADch-nh%E1%BA%A5t-/571525866255250

Tiếp tục đọc